La prorrogació del Parlament de Boris Johnson s'ha declarat "il·legal". Quina diferència hi ha entre il·legal i il·legal?


Resposta 1:

La prorrogació del Parlament de Boris Johnson s'ha declarat "il·legal". Quina diferència hi ha entre il·legal i il·legal?

Doncs la pròrroga no és il·legal, però la manera de fer-la era il·legal.

D’un altre article.

El Diccionari de lleis de Black defineix il·legal com no autoritzat per la llei, il·legal. Il·legal es defineix com a prohibit per la llei, il·legal. Semànticament, hi ha una lleugera diferència. Sembla que alguna cosa il·legal està expressament proscrit per estatut, i alguna cosa il·lícita no està autoritzada expressament.

Així que sí, una diferència subtil però important.


Resposta 2:

"Il·legal" significa que no està justificat ni sancionat per la llei, mentre que "il·legal" significa específicament prohibit per la llei.

Si alguna cosa és il·legal, un tribunal pot ordenar la seva anul·lació, però normalment no hi ha càstigs.

Tanmateix, si alguna cosa és il·legal, un tribunal pot ordenar que sigui castigat per part de l'autor.