La desconstrucció i el postestructuralisme són els mateixos? Si no, quina diferència hi ha entre tots dos?


Resposta 1:

La meva resposta breu és NO, però és una pregunta interessant i intentaré respondre-la.

La deconstrucció sembla basar-se en la pròpia perspectiva, investigació i anàlisi crítica i qualsevol altra persona o grup sobre la mateixa qüestió.

La deconstrucció consisteix també en desglossar el que creiem que existeixen en parts separades que es poden comprendre. També es defineix com a crítica de la relació entre text o llenguatge i el seu significat. Així doncs, això també pot aplicar-se als estudiants que aprenen sobre l’estructuralisme i què passa després del postestructuralisme.

Tots els autors del postestructuralisme escriuen diferents critiques sobre l’estructuralisme. Però un tema comú és que l'estructuralisme no és autosuficient. Es tracta de comprendre la filosofia o la direcció teòrica del que esdevé de l’estructura social i política actual i de quina manera poden afectar i influir en la direcció dels futurs models proposats i aprendre com es pot utilitzar la desconstrucció per crear un canvi positiu a través de la seva comprensió i descobriment. nova informació i coneixements.

El postestructuralista ha trobat que el coneixement no es pot obtenir només amb experiència o filosofia o fenonmenologia. Un bon exemple del teòric múltiple és un del filòsof francès anomenat Micheal Faucult, que és prolífic i metòdic en la seva redacció i també es fa referència com a postmodernista.